ConstructionReal Estate

Kosten voor een woning voor de Surinamer

De bouwkosten voor een woning, wonen is een van de belangrijkste fundamenten voor een burger, Suriname kunnen in belangrijke mate opgedeeld worden in:

  • Grondkosten
  • Bouwkosten
  • Financieringskosten

Grondkosten:

Deze zijn meer afgestemd op de betaal capaciteit van de buitenlanders. De Overheid heeft weinig tot geen beleid ontwikkeld om een plan voor grondontwikkeling te maken dat vooral voor de normale burger betaalbaar is. Het appartementsrecht kan ook de woonkosten omlaag brengen omdat de grondkosten bij appartementbouw lager zijn per woon eenheid.

Bouwkosten:

Er moet meer import vervangende materialen lokaal geproduceerd worden. Er moet meer standarisatie komen voor kleinere units of paketten in de woningbouw. Ons onderwijssysteem moet meer aangepast worden aan het gereedmaken van goede vakmanschap, waardoor de produktiviteit van de arbeid hoger kan worden. Momenteel zijn de meeste bouwvakker laag geschoold en kunnen amper zich verder scholen omdat het onderwijssysteem en beroepsverenigingen niet voldoenden deze gap invullen. De Overheid zal in het ontwikkelen van vakmanschap in deze sector meer moeten faciliteren in overleg met de ondernemers vakverenigingen.

Financieringskosten:

Dit aspect is voor de Surinaamse situatie doorgaans voor de gemiddelde burger niet haalbaar om een bouwfinanciering af te sluiten. Vanwege de inflatie (vaak onverwachts voor de buirgers) kunnen de financiele instellingen ook geen gezonde renten aan bieden.

Om de bouwkosten voor wonen in Suriname omlaag te brengen moet een combinatie van maatregelen genomen worden waar de meeste afhankelijk zijn van de Overheid, zoals onbereikbaarheid van bouwkavels om zelfbouw alvast te stimuleren bij de groepen die dat wel kunnen dragen.

Grondbeleid, geschikte en produktievere arbeid creeren middels aangepaste onderwijssystemen, haalbare bouwfinancieringsmogelijkheden voor de burger creeren.

Heeft U meer aanvullende ideen en inzichten hoor ik dat graag.

R.Manohar

Comments

No comments yet! You are the first to comment.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *