HomeFAQs

Frequently Ask Question

Kopen

1. Bepaal uw budget

Indien u een hypotheek neemt bij een financiele instelling houdt u rekening met:
– Aflossingscapaciteit
– Eigen bijdrage
– Bankkosten
– Notaris kosten
– Overdrachtkosten

2. Bepaal uw voorkeur huis en / of perceel:
– Denk aan loactie
– Omgeving
– Waaraan uw woning / perceel moet voldoen

3. Neem contact op met de vastgoed experts van Realty Makers NV

Als een potentiele koper besluit een object te kopen kan in de tussentijd tussen het aanvaarden van het bod en de daadwerkelijk overdracht van het vastgoed een koop optie worden getekend. Veelal krijgt de makelaar daarvoor toestemming van de verkoper om dit aan te gaan met de koper. De object wordt als verkocht beschouwd en van de markt gehaald en de verkoper kan het object niet aan een ander verkopen, noch bezwaren of belasten met een hypotheek. Let wel zo een optie is niet vrijblijvend en wordt daarom in de meeste gevallen ook gevraagd naar een aanbetaling. Indien de koper het object niet meer wilt afnemen na de duur van de optie, dan vindt er geen restitutie plaats.

Taxaties

• Perceelkaart
• Een aanbetaling

Binnen Paramaribo kost een taxatierapport gemiddeld 2.5 promille berekend over de getaxeerde waarde met een minimun van Euro 150. Bij grote taxatie kan er van te voren een bedrag afgesproken worden. Hier hier meer over Taxaties

Verkopen

1. We bespreken eerst de voorwaarden met u alvorens uw vastgoed in onze orderportefeuille op te nemen.
2. We gaan samen met u het object bezichtigen.
3. Als u akkoord gaat met de voorwaarden leggen we dat contractueel vast.
4. Wij zullen voor de volle exposure van uw vastgoed garant staan en eisen daarom dat u ons het alleenrecht geeft om dit object gedurende de contracttermijn (1 jaar) te koop aan te bieden.

Kosten koper (k.k.) wil zeggen dat de koper voor de overdrachtskosten van het vastgoed dient te betalen om het op naam te verkrijgen. De makelaarskosten vallen NIET onder kosten koper.
In Suriname varieren de courtages tussen de 2% en 5%.

Wij proberen met u een zo marktconforme prijs samen te stellen. Uiteindelijk bepaalt de verkoper zijn prijs. Of wij bereid zijn het vastgoed in onze portefeuille op te nemen is een vraag. Een koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Lees hier over onze Aankoopbemiddeling

Als u om bepaalde reden wenst uw vastgoed niet aan het groter publiek wordt aangeboden, kunt u uw vastgoed bij ons in stille verkoop plaatsen. Bij stille verkoop zal uw vastgoed aan potentiele kopers binnen ons bestaand netwerk worden aangeboden. Een stille verkoop brengt doorgaans een lagere verkoopopbrengst dan de normale wijze waarbij uw vastgoed via onze website en andere verkoopkanalen onder de aandacht van het groter publiek wordt gebracht.

Grond met een eigendom titel wel. Indien de grondtitel grondhuur of erfpacht is kunt u het niet op persoonlijke naam kopen, omdat domein grond alleen aan ingezetene Surinamers en Surinaamse rechtspersonnen wordt uitgegeven. Een doorgaans veel toegepaste aflossing hiervoor is het aankopen namens een Surinaamse stichting waar je zelf bestuurder van bent. Lees hier over onze Verkoopbemiddeling

Grond met een eigendom titel wel. Indien de grondtitel grondhuur of erfpacht is kunt u het niet op persoonlijke naam kopen, omdat domein grond alleen aan ingezetene Surinamers en Surinaamse rechtspersonnen wordt uitgegeven. Een doorgaans veel toegepaste aflossing hiervoor is het aankopen namens een Surinaamse stichting waar je zelf bestuurder van bent. Lees hier over onze Verkoopbemiddeling

Ja, hiervoor hoef je niet fysiek aanwezig te zijn in Suriname. En wordt met een aankoopvolmacht gewerkt omdat de overdracht in Suriname plaatsvindt.
Een eigendoms grondtitel is een sterk vol zakelijk recht. Je mag het grond met al het geen daarop staat zonder toestemming van de Staat gebruiken, overdragen en nalaten aan erfgenamen. Erfpacht en grondhuur zijn beperkte zakelijke rechten die het recht geven op het vrije gebruik en genot over een stuk domeingrond van de Staat, waarbij de grond overeenkomstig de bestemming door de Staat vastgesteld, gebruikt moeten worden. Voor het genot en vrijelijk gebruik moet de huurder een jaarlijks vastgestelde vergoeding aan de Staat betalen. Vanaf 1982 worden domeingronden alleen nog in grondhuur voor maximaal 40 jaar uitgegeven wat verlengd kan worden met nog eens 40 jaar. Degene die een erfpacht perceel hebben dat voor 1982 is uitgegeven kunnen dit laten omzetten in grondhuur, zo wordt erfpacht geleidelijk afgebouwd.

Overdrachtskosten van een onroerendgoed zijn de kosten die een koper dient te betalen om het onroerend goed op zijn naam over te schrijven. De overdrachtskosten bestaan uit overdrachtsbelasting en notariskosten die bij de notariss door de koper voldaan dienen te worden. De overdrachtskosten liggen tussen de 9% en 12%. De overdrachtskosten worden berekened op basis van een taxatiewaarde vastgelegd in een taxatierapport die de goedkeuring van GLIS geniet. Indien het onroerend goed op naam van een beheersstichting is, zijn de overdrachtskosten slecht de kosten voor de bestuurs – en statutenwijziging van de stichting waarin het onroerend goed staat. Deze kosten zijn veel lager dan de overdrachtskosten. Als de levering d.m.v. een stichtingovername mogelijk is wordt dat bij onroerend goed aangegeven.

Ja, dat kan tegen een vergoeding. U kunt de verkoop en verhuur van uw vastgoed adverteren. Lees hier over onze Adverteren verkoop vastgoed en Adverteren verhuur vastgoed

Wij bieden ook aan de zoekenden van vastgoed de mogelijkheid te adverteren naar vastgoed aankoop gevraagd en vastgoed te huur gevraagd